sâmbătă, 22 august 2020

Nu te-ndoi ci crede - David Preuteasa (Lyrics Video)

Crede-n El! - Dan Renata

CREDE-N EL! 

 1. Totu-i spre binele nostru 
Chiar de nu vedem cum s-ar putea 
Gânduri ce dor ades în noi 
Ascund frumseţea Lui 
Tatăl cunoaşte ce-i mai bun 
Calea Lui nu-i calea noastră
Deci când cărarea ta se întunecă
Aminteşte-ţi că nu eşti singur. 

REFR. : 
E-Intelepciunea - cum ar gresi? 
E Bunatatea - cum ar fi rau? 
Deci cand nu intelegi 
Cand nu vezi planul Sau 
Cand nu simti mana Sa 
Crede-n El. 

2. El vede planul divin 
El tine viitoru-n maini 
Asa ca-ncrede-te in El 
Speranta noastra-i El 
Noi vedem clar numai prezentul 
Dar El vede-n trecut si-n viitor 
El ca un bun Olar 
Ne modeleaza dar 
Sa fim asemenea Lui. 

REFR. : El e singur drept si-adevarat 
Doar El stie ce-i spre binele tau. 
REFR. :

joi, 14 mai 2020

Secretul unei vieţi fericite!

Se spune că România conduce în topul ţărilor cu cei mai mulţi bolnavi psihici din Europa, Ungaria conduce în topul ţărilor cu cele mai multe divorţuri din Europa, Lituania înregistrează cea mai mare rată de suicid din lume, Republica Moldova conduce la prostituţie - 70% din femeile cu vârste între 15 şi 25 de ani, s-au prostituat cel puţin o dată, arată un raport publicat de o fundaţia franceză, iar Rusia ar conduce la beţii, etc.. Desigur, toate acestea nu se întâmplă deoarece oamenii de acolo care fac astfel ar fi fericiţi. De ce sunt aceşti oamenii nefericiţi? Deoarece nu cunosc secretele unei vieţi fericite. De aceea Dumnezeu ne cheamă să  dăm semenilor noştrii o mână de ajutor:

Matei 5:13. Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.

14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Romani 10:13. Fiindcă "oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit."

14. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?

 

Studiind Biblia, am identificat şi am făcut un buchet din secretele fericirii în şapte puncte.


1. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Fiului său este crucială, dacă vrem să mergem pe drumul ce duce spre fericire
Vă rog deschideţi Biblia şi să citim din Evanghelia după Ioan două texte importante: Ioan 17:3. "Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu." Nu poate exista fericire deplină fără viaţă veşnică şi Dumnezeu este acela care ne-o poate da. Ioan 3:16. "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." Aflăm de aici că Dumnezeu ne iubeşte şi ne vrea binele suprem, concretizat în viaţa veşnică! Dovada este Fiul său iubit, pe care l-a dat pentru noi! Cunoştinţa despre caracterul înţelept, drept şi iubitor, credinţa în atotputernicia lui Dumnezeu şi motivaţia de a-i fi pe plac ascultând de sfaturile Lui, este punctul de plecare pe ruta ce duce la fericire. De aceea merită să-l cautăm pe Dumnezeu, să ascultăm de glasul Lui şi să împlinim cuvintele Lui, mulţumindu-i pentru paza, grija şi îndrumarea sa părintească! Numai cunoscându-l pe El, prin Fiul său, ne putem feri de păcat şi putem fi fericiţi! Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, de aceea ne-a şi creat şi ne-a dat bucuriile vieţii!

2. Evitarea înţeleaptă a păcatului duce la fericire
 "Ştim că oricine a fost născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci acela care a fost născut din Dumnezeu se păzeşte el însuşi, şi cel rău nu-l atinge." GBV 2001 1 Ioan 5:18 Textul acesta ne sfătuieşte să ne păzim de păcat, ceea ce înseamnă să ne ferim de păcat, să nu păcătuim! Orice păcat este o greşeală, un mod de a acţiona greşit, care are consecinţe mentale şi fizice dăunătoare, uneori foarte grave şi de durată: Psalmi 38:33. "N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu." Asta înseamnă nu numai să fugim de orice ştim sigur că e păcat, ci chiar şi de ce ni se pare că este un păcat; mai bine să ne convingem în afara gropii că este o groapă şi să ne felicităm că am evitat-o, decât să ne lamentăm după ce am căzut în groapă, deoarece nu am fost siguri dacă e groapă sau nu! Păcatul aduce întotdeauna nepace şi nefericire, nu trebuie să ne lăsăm amăgiţi! Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu produce pace şi fericire, Dumnezeu însuşi a promis asta: Isaia 48:18. O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării.

3. Lupta hotărâtă cu păcatul duce la fericire
În lupta cu păcatul trebuie să luptăm hotărât şi uneori nu putem învinge singuri. Când lupta cu păcatul este grea, trebuie să chemăm întăriri şi să le cerem suportul. Iacov 5:14. "Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului." Acest verset se aplică şi atunci când suntem bolnavi spiritual, adică atunci când trăim în păcat. Dacă am căzut în păcat, să ieşim cât de repede putem. Dacă nu putem singur, să cerem ajutor! De ce? Deoarece "PĂCATUL" tolerat ne va duce mai departe decât vrem să mergem, ne va costa mai mult decât suntem gata să plătim şi ne va ţine mai mult decât vrem să stăm în el. Adică, ne va face din ce în ce mai nefericiţi! Mai bine să nu-l tolerăm, dacă odată l-am experimentat din neglijenţă! O altă cauză, mai gravă, este pierderea mântuirii. Păcatul trebuie să fie un accident neintenţionat şi nu un experiment, altfel devine un pericol uriaş, dacă cel ce l-a practicat moare în el. De ce? Matei 5:29. "Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă." După cum am citit din mărturia Domnului Isus, păcatele neintenţionate (accidentale) sunt scuzabile, în rest toate păcatele care se fac voit, pentru a le experimenta, nu; ele vor fi iertate de Dumnezeu abia după o pocăinţă sinceră! Textul ne spune clar că nimeni nu va fi iertat şi mântuit dacă face păcate voite, ci ajunge în gheenă, care în antichitate era un loc de incinerare a gunoiului! De aceea Dumnezeu ne cheamă la pocăinţă!

4. Iubirea semenilor, chiar şi a celor răi, duce la fericire
Luca 7:47. "De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin."
Textul inspirat ne spune că cine iubeşte iartă; cine iubeşte mult, iartă şi mai mult! Însă Domnul şi Mântuitorulnostru Isus Christos a venit şi cu o avertizare, consemnată la Matei 6:15. "Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre." Asta este o avertizare terbilă: nu vei fi iertat de Dumnezeu, dacă nu vei ierta! Dacă Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, dând un exemplu minunat şi noi trebuie să facem la fel. Numai iubirea Dumnezeiască aduce împlinire deplină.
Iubirea altruistă produce în noi roade bune, printre care se remarcă înţelegerea necesităţilor celuilalt, bunătatea, mila, iertarea şi răbdarea, de aceea trebuie să urmărim iubirea altruistă, fără să aşteptăm ceva înapoi de la oameni, pentru că Dumnezeu însuşi ne va răsplăti, ne va da pace şi împlinire că facem ceea ce este bine şi de trebuinţă!

5. Ţinerea sub control a dorinţelor trupului duce la fericire
Trupul nostru are necesităţi, trebuie să ne hrănim, să ne îmbrăcăm, să ne odihnim, să ne destindem, etc.. De exemplu, mâncatul ne poate sătura, dar ne poate şi îmbuiba, dacă mâncăm mai mult decât avem nevoie şi asta ne va face probleme de sănătate. La fel, munca ne poate înnobila, dar ne poate şi înrobi sau chiar ucide dacă îi dedicăm mai mult timp decât poate duce trupul. Dacă nu veghem asupra dorinţelor trupului nostru, acestea ne vor duce în rătăcire. De aceea trebuie să fie o armonie între minte şi trup, ca mintea să conducă trupul şi nu trupul să conducă mintea. Dar ca să avem o minte sănătoasă, trebuie să avem duhul călăuzitor al lui Dumnezeu, căci o minte nesănătoasă nu va putea ţine un trup sănătos.
Psalmi 143:10. Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! 
Cine este călăuzit pe calea cea dreaptă de duhul lui Dumnezeu produce roade sfinte, cine nu este călăuzit de duhul lui Dumnezeu, nu poate: 
Galateni 5:16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.


6. Practicarea lucrurilor folositoare duce la fericire
Filipeni 4:8. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
Omul este chemat să caute armonia cu cei din jurul tău şi cu natura, practicând lucruri folositoare! Trebuie să ne folosim timpul trăind printre oameni şi în natură în mod raţional şi natural, urmărind echilibrul şi moderaţia în toate. Învăţând lucruri necesare şi nobile, ele ne vor ajuta în viaţă, iar apreciind igiena, medicina, munca, securitatea, proprietatea, spaţiul public, alimentaţia sănătoasă şi corectă, mişcarea de întreţinere sau destindere, frumosul, artele, curăţenia, ordinea, liniştea, etc. ne va face sănătoşi mental şi trupeşte şi folositori societăţii în care trăim! 

7. Lecturarea şi meditarea la lucrurilor care duc la fericire, menţine fericirea
Evreilor din antichitate li s-a poruncit următoarele: Iosua 1:8. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 
Asta înseamnă că şi nouă ne este necesar să facem la fel cu legile lui Dumnezeu din Noul Legământ, ele trebuie citite, ascultate şi puse în practică zilnic, astfel ele produc fericirea şi o menţin: 
1Timotei 4:13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. 
Apocalipsa 1.3 "Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!"
Repetiţia este mama învăţăturii! Să nu uităm că informaţia se poate uita. Ea trebuie reâmprospătată. De aceea trebuie să citim Biblia cât mai des posibil, de preferinţă zilnic, să fim mulţumitori lui Dumnezeu zilnic, să cerem necurmat înţelepciune şi îndrumare prin rugăciune, să urmărim să creştem nivelul nostru spiritual, să ajutăm oamenii, după cum şi noi am fost ajutaţi!
 

duminică, 3 mai 2020

Ce este ținut ascuns pe fundul oceanului? Biografia planetei noastre

Alegere: Poți sa câștigi in viață, ... DAR CE FOLOS DE TOATE?


1.Vreau bunătatea, pacea dreptatea, să le vestesc mereu Stiu că îndurarea, iubirea, iertarea vin de la Dumnezeu.  
Viața e scurtă, se dă o luptă Pentru sufletul tău 
Cugetu iti spune alege bine nu face ce e rău. 

Cor: Poți sa câștigi in viață  
Poți sa ajungi în față  
Călcându-ți în picioare cugetul  
Dar ce folos de toate Să ai aici palate  
Dacă ți-ai pierde sufletul. 

2.O cat de ascunsă și nepătrunsă, e calea omului  
Nu poate trece neobservată de ochii Domnului  
Ce semeni astăzi,tu vei culege la timpul potrivit  
Nu te înșela dar El nu se lasă nicicand batjocorit  

3.Cel ce va vrea să își scape viața, uită că într-o zi  
Totul va pierde și o altă șansa nu va putea primi. 
Cel ce alege să-și piardă viața pentru Isus Cristos  
Viață câștigă pentru vecie,un viitor frumos.


vineri, 3 aprilie 2020

Coronavirus şi Biblia, ce putem învăţa din legile date evreilor?

Coronavirus şi Biblia, ce putem învăţa din legile date evreilor?

Coronavirus şi Biblia
În Biblie ni se relatează că orice animal găsit mort sau sfâşiat era considerat necurat. Un astfel de animal era necurat şi orice alt animal care mânca din el era considerat necurat. A fi necurat înseamnă că nu este bun pentru hrană, deoarece este infectat.
Conform Bibliei orice om care intră în contact cu un hoit de animal sau un trup mort devine necurat şi trebuia să se spele şi să stea în carantină. 
Comunităţile evreieşti din Evul Mediu au fost astfel mai protejate în timpul cazurilor de holera, ce au măcinat populaţia Europei. 
Vedem că acest virus numit Covid 19 a pornit din China, unde se consumă şi animalele moarte. Am văzut documentare din China în care se arăta cum erau colectate mortăciunle din gospodăriile oamenilor şi duse în fabrici unde se prelucrau şi se puneau în comerţ. Nu este de mirare că tocmai acolo a izbucnit acest virus.
Cum sa facem ca o hrana sa fie curata?

Trebuie sa mancam alimente curate si sanatoase - ca sa nu ne imbolnavim si aici e vorba de toate alimentele, fie de provenienta agricola sau zoo. Insa daca vom manca alimente tratate cu pesticide puternice, nu vor fi curate ci vor fi o sursa de necuratie si imbolnavire. La fel si animalele, daca ele sunt hranite cu hrana nepotrivita, devin bolnave (cazul vacilor nebune, care au fost hranite cu faina de oase). Daca un animal zis necurat ca de exemplu porcul, este ferit de hoituri si este hranit doar in stil vegan, adica i se dau plante si semintele sau radacinile plantelor dupa caz, el va deveni un animal curat.

Pentru a tine un animal ca sa fie curat, trebuie sa faci o hranitoare in asa fel ca pe cat posibil sa nu ii cada mancarea pe jos si sa nu poata intra cu picioarele in ea, atunci cand mananca.

Am vazut la tara oameni ingeniosi, care au facut hranitoare si adapatoare adecvate cu gratare si nici gainile, nici porcii nu puteau sa isi bage decat ciocul si botul. Ori daca lasi ca gainile si puii sa intre cu picioarele pe faina si graunte si pe vasul cu apa si sa se cace acolo, ce curate o sa fie?

O alta chestiune importanta este platforma pe care stau animalele, ca ele sa nu se murdareasca cu belega si urina si ca aceasta platforma sa poata fi intretinuta curata cat mai usor. Unii au rezolvat si aceasta in mod ingenios, cu gratare si cu platforme inclinate. Deci se poate, totul depinde de noi.

Concluzia: Toate animalele pot fi curate si bune pentru mancat, daca le tinem si hranim curat, cu hrana corespunzatoare. Altfel l-am condamna pe Dumnezeu care le-a facut si a zis lui Noe ca poate manca din toate. Toate animalele sunt curate daca sunt hranite si ingrijite corespunzator si ferite sa atinga mortaciuni, cum a facut Noe. Problema e ca multi dintre noi nu vreau sa vada ce este de vazut, pentru a nu-si rani orgoliul propriu sau de grup, educat  altfel decat cere adevarul.

Cornilescu Geneza 9:3. "Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde."

GBV Geneza 9:3. "Tot ce se mişcă şi trăieşte vă va fi de mâncare: vi le-am dat pe toate ca şi iarba verde."

Cunosc un frate pocait, care la varsta de 92 de ani se bucura de o sanatate excelenta, incat era capabil sa mearga cativa km cu bicicleta in oras ca sa plateasca facturile. L-am intrebat care este secretul sanatatii lui, oare tine o dieta anume? El mi-a spus ca nu si ca toata viata lui a mancat carne de porc si slanina. "Secretul meu este moderatia, in mancare, in bautura, in munca si in tot ce fac" mi-a spus el. Iata ca marturia acestui frate pocait, confirma ce a spus Dumnezeu lui Noe, ca putem manca orice, ca si Noe, daca animalele pe care le sacrificam pentru hrana sunt tinute departe de hoituri si sunt ingrijite si hranite corespunzator, asa cum a facut Noe.

Cine nu tine mortis la adevarul sau este placut lui Dumnezeu si daca e credincios in lucruri mici, El ii va incredinta tainele intelegerii lucrurilor mari.
Animalele carnivore au fost carnivore de la inceput?
 
NU. In Eden, Omului i s-a dat numai alimentatie vegana, asa si animalelor. Biblia scrie ca animalelor li s-a dat numai plante verzi. 

Geneza 1:29. Si Dumnezeu a zis: "Iata ca v-am dat orice iarba care face samanta si care este pe fata intregului pamant si orice pom care are in el rod cu samanta: aceasta sa fie hrana voastra.
30. Iar tuturor fiarelor pamantului, tuturor pasarilor cerului si tuturor vietatilor care se misca pe pamant, care au in ele o suflare de viata, le-am dat ca hrana toata iarba verde (alte traduceri "plantele verzi")." Si asa a fost.

Daca cineva nu crede ca animalele au mancat exclusiv verdeturi, si ca au trait fara carne, atunci cum se vor implini profetiile despre viitor?
Isaia 11:7 Vaca și ursoaica vor paște la un loc, și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul.

Eu am facut experiment cu cainele nostru si a mancat atat zarzavaturi cat si fructe. Deja am doi martori, Biblia si cainele meu, ca aceste profetii vor fi adevarate.

Daca nu suntem pe aceeasi lungime de unda in lucruri mici, nu putem cladi unitate nici in lucruri mari. Sunt de acord ca trebuie sa mancam in stil curat, insa ce inseamna asta? Eu pot manca o conserva de carne de vita, insa daca vita a fost hranita cu faina din oase de animale, ea nu va mai fi un animal curat ci una necurata, caci a mancat un hoit. Dar pot manca un porc care a fost hranit doar cu cereale, daca acesta nu a atins niciodata un hoit. Un animal numai atunci devine necurat cand atinge un hoit sau il mananca. Asa invata Biblia.

Leviticul 11:
31Dintre toate creaturile care mișună, pe acestea să le considerați necurate; oricine le va atinge când sunt moarte va fi necurat până seara.
32Orice lucru peste care va cădea vreuna din ele, când sunt moarte, va fi considerat necurat, fie vreun lucru din lemn, fie o haină sau piele sau sac, orice lucru întrebuințat la ceva; acesta să fie pus în apă, căci va fi considerat necurat până seara; apoi va fi curat.
33Dacă vreuna din ele va cădea într-un vas de pământ, tot ce este în el să fie considerat necurat, iar vasul să fie spart.
34Orice lucru bun de mâncat peste care a căzut apă dintr-un astfel de vas să fie considerat necurat și orice băutură care se află într-un astfel de vas să fie considerată necurată.
35Orice lucru peste care va cădea ceva din hoitul vreunei astfel de creaturi, să fie considerat necurat. Dacă este vorba despre un cuptor sau o vatră, acestea să fie dărâmate; ele vor fi necurate și va trebui să le considerați necurate.
36Numai izvoarele sau fântânile în care este apă din belșug, vor rămâne curate; însă cine se va atinge de hoiturile lor să fie considerat necurat.
37Dacă va cădea ceva din hoiturile lor pe sămânța folosită la semănat, aceasta va rămâne curată,
38însă dacă se pusese apă pe sămânță, va trebui considerată necurată.
39Dacă moare vreunul din animalele pe care le puteți mânca și cineva se atinge de hoitul acestuia, el va fi necurat până seara.
40Cine va mânca din hoitul lui să-și spele hainele și va fi necurat până seara; cei care îi vor căra hoitul vor trebui să-și spele hainele și vor fi necurați până seara.
 
Ce mancau animalele la inceput?
 
La inceput toate animalele erau mancatoare de ‘ê·śeḇ ye·req "ierburi verzi" (plante verzi). Numai ca unele rumegau plantele si altele nu.

Geneza 1:30. Iar tuturor fiarelor pamantului, tuturor pasarilor cerului si tuturor vietatilor care se misca pe pamant, care au in ele o suflare de viata, le-am dat ca hrana toata iarba verde." Si asa a fost.
Ursul panda un ierbivor, care are structura dintilor ca ursii carnivori, mananca si acum lastari si frunze de bambus, ca aliment de baza, principal, la fel era si atunci, fiecare animal avea o planta de baza cu care se hranea. Cand aceasta planta de baza s-a imputinat, au inceput sa se adapteze si la altceva. Un caz recent dovedeste asta. Pe o insula din Pacific, era o pasare care se hranea doar cu nectarul florilor, ca aliment de baza. Cand au venit europenii si au introdus oile, flora a avut de suferit. Atunci pasarile au inceput sa manance seul de pe spatele oilor, devenind o pacoste pentru oieri.
Eu am facut un experiment cu cainele nostru si i-am dat atat legume cat si fructe si le-a mancat. L-am si poreclit catel vegetarian. In imparatia lui Dumnezeu toate animalele se vor intoarce la dieta lor originala.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Panda_mare

Murim Sau Nu Murim? Chiar Şi Cu Sufletul? Ce Spun Dumnezeu Şi Satan În Cea Mai Veche Controversă?: Facebook topic: Cum a fost dus regele Saul de nas?...

Murim Sau Nu Murim? Chiar Şi Cu Sufletul? Ce Spun Dumnezeu Şi Satan În Cea Mai Veche Controversă?: Facebook topic: Cum a fost dus regele Saul de nas?...: Cum a fost dus regele Saul de nas? (de "ventriloaca" din En-Dor) Definiția unui „ventriloquist”: Un „ventriloquist” este o pe...