duminică, 5 decembrie 2021

Biblia ca mărturie

Duminica, 5 Decembrie, 2021 AD
"Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de MĂRTURIE tuturor neamurilor. ATUNCI va veni sfârșitul." (Mat.24:14)

"Sfârşitul" de aici, înseamnă sfârşitul lucrurilor rele (a răului) şi a răilor, care le generează.


Mărturie prin adevăr
Ioan 17:17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 


Adevărul eliberează din păcat
Ioan 8.31. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: "Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi." 


Păcatul înrobeşte, adevărul eliberează
Romani 6.20. Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.
21. Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea.
22. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.
23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
22. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot aşa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos.


Poţi fi rob al lui Dumnezeu şi al lui Christos sau al oamenilor
1Corinteni 7.23. Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi, dar, robi oamenilor. 


Cuvântul lui Dumnezeu mântuieşte (eliberează) sufletele de păcat
Iacov 1.19. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;
20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

joi, 11 noiembrie 2021

Motive de rugăciune


Rugaţi-vă pentru:
 
1.Cei care nu merită, ca faraon
Faraon a zis: "Va voi lasa sa plecati, ca sa aduceti jertfe Domnului Dumnezeului vostru in pustiu; numai sa nu va departati prea mult, daca plecati. Rugati-va pentru mine." (Exod.8:28)
 
2. Pacea cetăţii în care trăim
Rugati-va pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc sa se bucure de odihna. (Ps.122:6)
 
3. Binele cetăţii în care trăim
Urmariti binele cetatii in care v-am dus in robie si rugati-va Domnului pentru ea, pentru ca fericirea voastra atarna de fericirea ei! (Ier.29:7)
 
4. Asupritori şi prigonitori
Dar Eu va spun: iubiti pe vrajmasii vostri, binecuvantati pe cei ce va blestema, faceti bine celor ce va urasc si rugati-va pentru cei ce va asupresc si va prigonesc, (Mat.5:44)
 
5. Cei ce se poartă rău
binecuvantati pe cei ce va blestema, rugati-va pentru cei ce se poarta rau cu voi. (Luc.6:28)
 
6. Să nu cădem în ispită
si le-a zis: "Pentru ce dormiti? Sculati-va si rugati-va, ca sa nu cadeti in ispita." (Luc.22:46)
 
7. Cei ce au păcătuit
Simon a raspuns: "Rugati-va voi Domnului pentru mine, ca sa nu mi se intample nimic din ce ati zis." (Fapt.8:24)
 
8. Oportunităţi de a vesti Cuvânt / Evanghelia / Vestea Bună
Rugati-va totodata si pentru noi, ca Dumnezeu sa ne deschida o usa pentru Cuvant, ca sa putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iata, ma gasesc in lanturi: (Col.4:3)
 
9. Pentru fraţii în misiune
Fratilor, rugati-va pentru noi. (1Tes.5:25)
 
10. Răspândirea Evangheliei
Incolo, fratilor, rugati-va pentru noi ca Cuvantul Domnului sa se raspandeasca si sa fie proslavit, cum este la voi, (2Tes.3:1)
 
11. Cei ce se poarta bine
Rugati-va pentru noi; caci suntem incredintati ca avem un cuget bun, dorind sa ne purtam bine in toate lucrurile. (Evr.13:18)
 
12. Vindecare
Marturisiti-va unii altora pacatele si rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit. (Iac.5:16)

 

miercuri, 3 noiembrie 2021

Versete găsite pentru subiectul: Înţelepciune (VDC)

Iacov 3:17

Înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică.

2 Cronici 1:10

Dă-mi, dar, înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare?”

Iov 28:12

Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii?

Iov 28:20

De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii?

Iacov 1:5

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.

1 Împăraţi 10:3

Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să i-l lămurească.

1 Corinteni 12:8

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune; altuia, să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh;

1 Împăraţi 4:31

El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol; și faima lui se răspândise printre toate neamurile dimprejur.

Iov 28:12-17

Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice: «Nu este în mine»; și marea zice: «Nu este la mine.» Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint; nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales.

Iov 28:16

nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir.

Iov 28:28

Apoi a zis omului: «Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.»”

Iov 32:7

Eu îmi ziceam: «Să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea.»

Psalmi 90:12 Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!

Psalmi 104:24

Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune, și pământul este plin de făpturile Tale.

Psalmi 111:10

Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci.

Psalmi 119:169

Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduința Ta.

Proverbele 1:20

Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe:

Proverbele 2:3

dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere,

Proverbele 2:4

dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară,

Proverbele 2:6

Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință și pricepere.

Proverbele 3:13

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere!

Proverbele 3:13-18

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere! Căci câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul; ea este mai de preț decât mărgăritarele, și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei, bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute, și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă, și cei ce o au sunt fericiți.

Proverbele 3:19

Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul, și prin pricepere a întărit El cerurile;

Proverbele 4:1-6

Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte, ca să pricepeți; căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi! Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere; nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi, și ea te va păzi; iubește-o, și te va ocroti!

Proverbele 4:7

Iată începutul înțelepciunii: dobândește înțelepciunea, și cu tot ce ai, dobândește priceperea.

Proverbele 8:1

Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul?

Proverbele 8:11

Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele, și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea.

Proverbele 9:1

Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei șapte stâlpi.

Proverbele 9:3

Și-a trimis slujnicele și strigă, de pe vârful înălțimilor cetății:

Eclesiastul 1:13

Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.

Eclesiastul 2:12

Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. - Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte.

Eclesiastul 2:13

Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul;

Eclesiastul 2:26

Căci El dă omului plăcut Lui înțelepciune, știință și bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă și s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Eclesiastul 7:19

Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate.

Eclesiastul 7:25

M-am apucat și am cercetat toate lucrurile, cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor, și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei.

Eclesiastul 8:16

Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ - căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte

Isaia 11:2

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul.

Ieremia 10:7

Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ție se cuvine teama; căci între toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor, niciunul nu este ca Tine.

Daniel 1:20

În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui.

Daniel 2:20

Daniel a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! A Lui este înțelepciunea și puterea.

Daniel 2:21

El schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă înțelepciune înțelepților și pricepere, celor pricepuți!

Osea 14:9

Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înțeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele.

Matei 7:24

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.

Matei 13:54

A venit în patria Sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă; așa că cei ce-L auzeau se mirau și ziceau: „De unde are El înțelepciunea și minunile acestea?

Luca 2:40

Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.

Luca 21:15

căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri.

Faptele Apostolilor 6:10

dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el.

Romani 11:33

O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!

Romani 16:27

a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava, prin Isus Cristos, în vecii vecilor! Amin.

1 Corinteni 1:24

dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 1:25

Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

1 Corinteni 2:6

Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți.

Coloseni 1:9

De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească;

Coloseni 2:3

în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.

2 Timotei 3:15

din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Cristos Isus.

1 Ioan 2:20

Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru.

Iov 12:13

La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea; sfatul și priceperea ale Lui sunt.

Proverbele 3:14

Căci câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul;

Efeseni 1:17

Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui,


Să stăm de veghe cum se cuvine şi să-l rugăm pe Tatăl nostru ceresc să ne ajute la aceasta. Să nu ne lăsăm furaţi de nici o ideologie străină de Biblia veche. Aceasta este rugăciunea mea, pentru mine şi toţi cititorii acestei apologii. În numele Fiului său mă rog, Amin!

Dumnezeu să ne binecuvânteze prin adevărul Său nepieritor şi să ne dea o minte ageră şi înţeleaptă, spre slava Sa şi a Fiului Său şi spre mântuirea noastră! Amin!

Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin!

 

duminică, 3 octombrie 2021

Cum să învingem păcatul?

Har şi pace tuturor de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Christos, Fiul Său!


Ruta biblică de urmat: răbdare, ascultare, împotrivire, rugăciune, stăruinţă 


RĂBDAREA ÎN FAŢA PĂCATULUI ESTE ESENŢIALĂ:
    Cine duce pe altii in robie va merge si el in robie. Cine ucide cu sabia trebuie sa fie ucis cu sabie. Aici este rabdarea si credinta sfintilor. (Apoc.13:10)
RĂBDAREA TE VA DUCE LA ASCULTAREA DE PORUNCILE LUI DUMNEZEU:
Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus." (Apoc.14:12)
ASCULTAREA DE PORUNCILE LUI DUMNEZEU TE VA DUCE LA ÎMPOTRIVIREA FAŢĂ DE PĂCAT:
Supuneti-va, dar, lui Dumnezeu. Impotriviti-va diavolului, si el va fugi de la voi. (Iac.4:7)
DUMNEZEU NE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA ŞI NE VA ÎNTĂRI ÎN LUPTA CU PĂCATUL:
Dumnezeul oricarui har, care v-a chemat in Hristos Isus la slava Sa vesnica, dupa ce veti suferi putina vreme, va va desavarsi, va va intari, va va da putere si va va face neclintiti. (1Pet.5:10)
STĂRUINŢA ÎN LUPTA CU PĂCATUL NE VA DUCE LA VICTORIE ÎMPOTRIVA DIAVOLULUI, STĂPÂNUL PĂCATULUI

Orice păcat este un lucru rău, aşadar stăruinţa în bine este o luptă cu păcatul
7. Si anume, va da viata vesnica celor ce, prin staruinta in bine, cauta slava, cinstea si nemurirea; 8. si va da manie si urgie celor ce, din duh de galceava, se impotrivesc adevarului si asculta de nelegiuire.
9. Necaz si stramtorare va veni peste orice suflet omenesc care face raul: intai peste iudeu, apoi peste grec.
10. Slava, cinste si pace va veni insa peste oricine face binele: intai peste iudeu, apoi peste grec. (Rom.2)

 

duminică, 5 septembrie 2021

Enigme din cartea profetului Daniel (Partea 4)

 

Un regele misterios ajutat de îngerul lui Dumnezeu

Istoria confirmă profeţii Bibliei: Isaia, Ieremia şi Daniel

 

"Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea.

El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi!

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina." Daniel 2:20-22

 

Darius Medul apare ca un suveran enigmatic în Cartea profetului Daniel, mulţi dintre istorici nereuşind să îl identifice. Profetul Daniel notează că acest rege a fost ajutat de îngerul lui Dumnezeu. Nereuşind să îl identifice în istorie, unii dintre istorici au considerat că este un personaj inventat, iar ce a spus Daniel despre el este un basm.

 

Cine a fost enigmaticul Darius Medul din cartea profetului Daniel?

A trăit cu adevărat în regatul Mediei sau este o invenţie omenească?

  • Şi a pus mâna pe împărăţie Darius, medul, care era în vârstă de şaizeci şi doi de ani. (Daniel 5:31)
  • "În anul dintâi al lui Darius, medul, eram şi eu la el, ca să-l ajut şi să-l sprijin. (Daniel 11:1)

În prorocia despre prăbuşirea Babilonului, profetul Isaia - care a trăit cu mult timp înainte de aceste evenimente, a profeţit că Dumnezeu îi va folosi pe medi, pentru această lucrare, dar nu a dat numele unui rege:

Isaia 13:

1. Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ. (...)

17. Iată, aţâţ împotriva lor pe medi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul.

 

Nici profetul Ieremia nu dă un nume de rege al Mediei:

Ieremia 51:11. Ascuţiţi săgeţile, prindeţi scuturile! Yehowah a aţâţat duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul; căci aceasta este răzbunarea lui Yehowah, răzbunarea pentru Templul Său.

 

Numele regelui misterios - ajutat de îngerul lui Dumnezeu, îl dă doar profetul Daniel. El îl numeşte „Darius”. Dacă medii trebuiau să fie unealta lui Dumnezeu în această lucrare de pedepsire, conform profeţiei din Isaia 13, atunci textele citate din Cartea Profetului Daniel se armonizează perfect cu profeţia din Cartea Profetului Isaia şi Ieremia 51. Profetul Ieremia foloseşte forma de plural „duhul împăraţilor Mediei” şi într-adevăr ostilităţile au început pe timpul regelui Astiages, cum vedem şi din Ciropedia şi au continuat şi în timpul lui Ciaxares, numit de perşi „Darius”. Vedem aici că Biblia are dreptate, chiar şi în detalii.

 

Istoricii consemnează că Babilonului a fost cucerit în 539 î.Hr de către persanul Cirus, care a condus o alianţă a medilor şi a perşilor. Persanul Cirus este foarte bine cunoscut de istorici, pe când Darius Medul, nu. De aceea pentru a-l cunoaşte mai bine, pe lângă Biblie, sursa primară este Ciropedia, scrisă de istoricul grec Xenofon din Atena (c. 430 - 354 î.Hr.). El a fost un lider militar, filozof și istoric născut în Atena. La vârsta de 30 de ani Xenofon a fost ales comandantul celor zece mii de mercenari greci, care au fost chemaţi în Persia de un nobil persan, pentru a-l ajuta să preia domnia. Aşadar Comandantul Xenofon a avut surse de primă mână în a afla istoria perşilor şi implicit a mezilor. În această calitate el a scris Cyropaedia (Ciropedia), istoria romanţată a educaţiei, a dinastiei lui Cirus Cel Mare, regele Perşilor şi cucerirea Babilonului.

 

Am pus trei citate din această carte care dizolvă misterul:

 

Cartea 1, Capitolul 2:1 Tatăl lui Cirus, așa merge povestea, a fost Cambises, un rege al perșilor și unul dintre Perseizi, care îl privesc pe Perseus ca fiind întemeietorul rasei lor. Mama sa, toţi cad de acord, era Mandane, fiica lui Astiages, rege al Medilor. 

 

Cartea 1, Capitolul 5:2 Acum, în plinătatea vârstei, Astiages a murit în Media, iar fiul său Ciaxares, fratele mamei lui Cirus, a luat împărăția în locul lui. În acest timp, regele Asiriei supusese toate triburile Siriei, îl supusese pe regele Arabiei, îi adusese pe hircanieni sub stăpânirea sa și îi ținea în asediu pe bactrieni. Prin urmare, a ajuns să creadă că, dacă ar putea să slăbească puterea medilor, i-ar fi ușor să-și extindă imperiul asupra tuturor națiunilor din jurul său, deoarece medii erau, fără îndoială, cei mai puternici dintre toți. (3) În consecință, și-a trimis mesagerii în toate părțile stăpânirii sale: la Croesus, regele Lidiei, la regele Capadociei, cât şi la Frigi, la Paflagonieni și la Indieni, la Carieni și Cilicieni. Și le-a poruncit să răspândească calomnii peste persani și medi și a spus în plus că acestea erau regate mari și puternice care se adunaseră și făcuseră alianță prin căsătorie între ele, și numai dacă un om nu ar fi circumspect cu ei și să-i doboare, nici o putere nu va putea fi, ci că ar cădea pe fiecare dintre vecinii lor la rândul lor și îi vor supune unul câte unul. Așa că națiunile i-au ascultat pe mesageri și s-au aliat cu regele Asiriei: unii au fost convinși de ceea ce a spus, iar alții au fost cuceriți de daruri și aur, pentru că bogățiile asiriene erau mari. (4) Acum Ciaxares, fiul lui Astiages, a fost conștient de aceste comploturi și pregătiri și s-a pregătit de partea lui, în măsura în care depindea de el, trimițând cuvânt statului persan și regelui Cambises, care avea pe sora lui soție. Și el l-a trimis și lui Cirus, rugându-l să vină cu toată iuţimea în fruntea oricărei forțe care ar putea fi furnizate, dacă așa ar fi putut, şi Consiliul Persiei i-ar da oameni de armă. Căci în acest moment Cirus își împlinise cei zece ani în rândul tinerilor și acum era înscris la bărbații mari. (5) Avea dreptate să meargă, iar Consiliul Bătrânilor l-a numit pentru a comanda forța pentru Media. I-au cerut să aleagă două sute de oameni dintre colegi şi fiecare dintre ei să aleagă alți patru dintre semenii lor. Astfel s-a format un corp de o mie de semeni: și fiecare dintre cei o mie avea ordine de a ridica treizeci de oameni din bunurile comune - zece țintari, zece aruncători și zece arcași - și astfel au fost prelevate trei regimente, 10 000 de arcași, 10 000 de aruncători și 10 000 țintari, deasupra celor o mie de colegi. Toată forța urma să fie pusă sub comanda lui Cirus. (6) De îndată ce a fost numit, primul său act a fost să ofere sacrificii și, când predicţiile au fost favorabile, și-a ales cei două sute de semeni, și fiecare dintre ei și-a ales cei patru tovarăși. Apoi a convocat întregul corp și le-a vorbit ...

 

Cartea 8, capitolul 5: (17) Și acum, când marșul i-a adus în Media, Cirus s-a întors pentru a-l vizita pe Ciaxares. După ce s-au întâlnit și s-au îmbrățișat, Cirus a început prin a-i spune lui Ciaxares că un palat din Babilon și o moșie i-au fost puse deoparte pentru ca el să poată avea o reședință proprie ori de câte ori va veni acolo și i-a oferit alte daruri, cele mai bogate și frumoase. (18) Și Ciaxares s-a bucurat să le ia de la nepotul său, iar apoi a trimis după fiica sa, iar ea a venit, purtând o coroană de aur, brățări și un colier din aur forjat și cea mai frumoasă robă mediană, gătată cât se poate de splendidă. (19) Fecioara a așezat coroana pe capul lui Cirus și, așa cum a făcut-o, Ciaxares a spus: „O să ți-o dau, Cirus, pe propria mea fiică, ca să-ți fie soție. Tatăl tău s-a căsătorit cu fiica tatălui meu, iar tu ești fiul lor; și aceasta este micuța servitoare pe care ai purtat-o ​​în brațe când erai cu noi ca un flăcău și, ori de câte ori era întrebat cu cine vrea să se căsătorească, ea răspundea întotdeauna „Cirus”. Iar pentru zestrea ei îi voi da toată Media: din moment ce nu am nici un fiu legal. "

 

Xenofon a scris această carte pentru a lămuri lucrurile istoriei din jurul lui Cirus şi a spăla originea ponegrită a acestuia, de către babilonieni, după cum notează despre regele rival Nabonidus „În consecință, și-a trimis mesagerii în toate părțile stăpânirii sale: la Croesus, regele Lidiei, la regele Capadociei, cât şi la Frigi, la Paflagonieni și la Indieni, la Carieni și Cilicieni. Și le-a poruncit să răspândească calomnii peste persani și medi”.

 

Potrivit Cyropaediei lui Xenophon (1.5.2), Ciaxares l-a urmat pe regele Astiages pe tronul Regatului Median și el a fost fratele lui Mandane, mama lui Cirus cel Mare (1.2.1, 1.4.7). El îl descrie pe Cirus persanul drept conducătorul campaniei de cucerire a Babilonului în 539 î.Hr., în timp ce unchiul său, regele med Ciaxares a rămas să apere Media, iar tatăl său Cambises a rămas să apere Persia, în cazul unei mişcări în acest sens ale trupelor babiloniene. Ciaxares era pe atunci bătrân și Cirus era la comanda campaniei trupelor medo-persane. Cirus încă nu era regele de drept al Persiei căci tatăl său Cambises, regele oficial al Persiei mai trăia. După ce Cirus i-a învins pe babilonieni, l-a invitat pe regele Ciaxares şi nu pe tatăl său Cambises la un palat pe care i-l pregătise în Babilon, iar Ciaxares i-a acordat fiica sa (verișoara primară a lui Cirus) în căsătorie, cu regatul median ca zestre. Ulterior, Ciaxares a domnit din Babilon ca monarh-șef al noului imperiu medo-persan până la moartea sa. La moartea lui Ciaxares, imperiul a trecut în pace pe Cirus, acesta devenind rege de drept. Deci Biblia are dreptate.

 

Din această sursă putem reconstitui lista ultimilor regi ai Mediei:

 

-      Regele Astiages, este tatăl lui Darius Medul, numit aici Ciaxares. El este nepotul Regelui med Ciaxares I, zis Cel Mare, care a fost tatăl lui Astiages

-      Regele Ciaxares II, adică Darius Medul, este ultimul rege medan, fiind nepotul lui Ciaxares I.

 

Darius Medul, este fratele lui Mandane, mama lui Cirus, fata lui Astiages. Aşadar regele Darius Medul este unchiul lui Cirus, şi avea 62 de ani când a cucerit Babilonul. Mandane, mama lui Cirus, era sora lui Darius şi era din Media, fiind fiica regelui Mediei, Astiages, măritată în curtea regală din Persia, după regele Cambises; astfel, Cirus a luat ca soţie fata regelui Darius Medul şi moştenit atât tronul medilor cât şi cel al perşilor, unind cele două ţări într-un imperiu puternic. Sub domnia lui Cirus începe repatrierea evreilor din exil.

 

Cine a fost regele Asiriei, menţionat de Xenofon în Ciropedia?

 

Chaldeea sau Babilonia a fost un district al imperiului Asiriei, condusă de la Ninive. Asiria a fost cucerită de regele babilonian răsculat, Nabopolassar, tatăl lui Nebucadneţar, fiind ajutat la aceasta de regele Mediei, Ciaxares I, tatăl lui Astiages şi bunicul lui Ciaxares II. După căderea Ninivei, Babilonia în cele din urmă a cucerit toată Asiria şi din acest motiv este succesoarea Asiriei şi este numită astfel de Xenofon. Astfel, regele Asiriei din acel timp a fost Nabonid, care era ocupat cu extinderea imperiului babilonian înspre nord, asediind Bactria şi apoi Media. În cilindrii lui Nabonid se scrie că el era în război cu Media, deoarece aceştia au distrus nişte temple babiloniene, iar acesta susţinea că zeul principal Marduc i-a ordonat să îi bată pe medi şi să reconstruiască templele. El a făcut o alinaţă cu statele vasale ei, atacând şi Media.

Armenia şi Persia erau vasale Mediei şi i-au venit în ajutor, deşi Armenia nu de bună voie, ci silită de o armată medo-perană, condusă de Cirus. Nabonid este învins şi ucis. Ulterior Cirus câştigă noi aliaţi şi înaintează spre Babilon, pe care îl cucereşte. Noul rege, Belşaţar, este ucis.

 

Situaţia geo-politică de înaintea capturării Babilonului, prezentată în Biblie:

“Atunci mi-am ridicat ochii şi am văzut, şi iată un berbece care avea două coarne (Darius Medul şi Cirus Persanul) stătea în picioare în faţa râului şi cele două coarne erau înalte, DAR UNUL ERA MAI ÎNALT ca celălalt (era mai puternic, adică Cirus) şi cel mai înalt a ieşit ultimul (Cirus era mai tânar)” Daniel 8:3

În 539 începe domnia mezilor şi perşilor peste Babilon. Primul rege al noului imperiu medo-persan a fost Ciaxares II denumit în Biblie ca Darius Medul. Darius a fost fiul lui Astiages, regele mezilor şi a condus imperiul din Babilon, unde a şi murit. Sora lui Astiages, pe nume Amitis, a fost soţia lui Nebucadneţar.

 

Darius este un nume persan, cum a ajuns un rege med să poarte nume persan şi nu median?

 

Ciaxares II este ultimul rege al Mediei, a cărui domnie este descrisă de istoricul grec Xenophon. Însă Darius este o traducere a numelui Ciaxares în limba perşilor. Perşii l-au numit astfel. Ciaxares în limba medă înseamnă „Conducător bun”, iar Darius în limba persană înseamnă aproximativ acelaşi lucru, „Cel care conduce bine”. El nu este menționat în istoriile lui Herodot sau Ctesias, deoarece nu a lăsat o dinastie, neavând fii, iar regatul mezilor s-a contopit pașnic cu cel al perșilor în aproximativ 537 î.Hr., după cum a povestit Xenophon (8.6.22, 8.7.1). Deoarece babilonienii au făcut campanie împotriva lui Astiages, regele Mediei, dar acesta a murit cu puţin timp înainte ca trupele lui Nabonidus să intre în război, iar următorul rege Ciaxares II a domnit relativ puţin, el nu a devenit un nume popular în istorie.

 

Vedem şi din acest capitol al istoriei că în ciuda criticilor, totuşi Biblia are dreptate.

 

 Conform istoricul grec Herodot, Babilonul, cetatea în care a fost dus captiv evreul Daniel, avea un zid de apărare de 100 m înălţime, 30 de m lăţime şi 250 turnuri de apărare şi era bine aprovizionat. Părea imposibil de cucerit cu armate. Şi totuşi a fost.

Cronologia împăraţilor Babilonului, pe cei 70 de ani de supremaţie:

Ascensiunea s-a făcut în a doua parte a domniei lui Nabopolasar.

625 - 605 Nabopolasar, întemeietorul imperiului chaldeu (20 de ani de domnie). Încă de pe timpul domniei tatălui său, Nebucadneţar a fost implicat în campanii militare, fiind comandantul suprem al armatelor babiloniene, şi conducea războiae de cucerire - pe una dintre tăbliţele de lut găsindu-se scris rangul său “sar sarim” (comandantul comandanţilor). În acest fel îl vedem mai târziu pe tânărul prinţ Cirus, care la comanda trupelor aliate medo-persane şi a aliaţilor ulteriori, cucereşte Babilonia.

605 - 562 Nebucadneţar, fiul lui Nabopolasar (43 de ani de domnie)

562 - 560 Evil Merodac (2 ani de domnie)

560 - 556 Nergal Sareţer (4 ani de domnie) menţionat în Ieremia 39:3

556 – Labashi Marduc, doar câteva luni, fiind ucis de Nabonidus

556 - 538 Nabonidus şi Belşaţar (12 ani de domnie)

539 - Nu ştim exact când a murit Nabonidus şi cât a domnit împreună cu fiul său Belşaţar şi cât a domnit fiul său după moartea tatălui său, dar cert este că regele mai tânăr pierde tronul Babilonului în acest an, după ce continuă războiul început de tatăl său cu Media, acesta fiind cucerit de alianţa mezilor şi perşilor, condusă de Cirus, suveranul suprem fiind Darius Medul, aşa cum spune Biblia şi Xenofon.

 

Ambasadorii babilonieni - la porunca lui Nabonidus - au lansat un război psihologic lansând unele falsităţi, ţesând legenda falsă că deşi este din neam regal, Cirus a fost crescut de un păstor, după ce a fost luat cuforţa de la părinţi şi dat să fie ucis, fiind ascuns şi salvat de un păstor şi astfel nu ar avea educaţia necesară pentru a domnii peste popoare. Pe regele med Astiages, strămoşul pe linia maternă al lui Cirus, l-au zugrăvit ca pe un tiran peste măsură de crud, sugerând că Cirus poate fi la fel de crud.  Iată de ce, varianta istorică a lui Xenofon este contestată azi de istoriografia moderna, fără temei. Atunci când avem relatări istorice diferite, trebuie să analizăm în principal credibilitatea sursei. Cine citeşte Ciropedia lui Xenofon şi apoi citeşte Istoriile lui Herodot, îşi poate da seama care poate fi mai credibil. Da, Ciropedia ar putea fi considerat un roman istoric, dar bazat pe resurse istorice de la faţa locului (cântece şi istorisiri,de care autorul aminteşte vag), în acelaşi timp poate fi chiar o versiune persană a evenimentelor, o epopee adusă din timpul expediţiei condusă de Xenofon, tradusă şi aranjată în limba greacă.